Bokens väg

Från tryckeri till KB:s samlingar

Följ en boks väg från tryckeriet till KB som pliktexemplar, vidare till att låntagaren kan hitta den i Libris och i KB:s lokala katalog Regina och fram till att den kan lånas från våra samlingar.

0-12 månader

Den som trycker eller framställer en bok eller annan skrift ska skicka pliktexemplar enligt lag. Om materialet trycks utomlands övergår leveransplikten till utgivaren. Det rör sig om sammanlagt sju pliktexemplar. KB ska ha ett exemplar och de sex universitetsbiblioteken ska ha var sitt. Leverantören kan skicka pliktexemplar en gång per månad, kvartal eller år, beroende på produktionens storlek. Därför kan boken få vänta på att få lämna tryckeriet.

+ 0-1 vecka

När KB har fått sin leverans tas den om hand av funktionen Pliktleveranser. Här registreras och packas leveranser upp dagligen, i den ordning de kommit in. Vid arbetstoppar, exempelvis kring årsskiftet, kan väntetiden vara någon vecka. Efter att boken har packats upp skickas den vidare till katalogisatörerna på Enheten för nationalbibliografin. 

+ 0-12 veckor*

På Enheten för nationalbibliografin placerar katalogisatörerna mottagna böcker på olika hyllor beroende på kategori. Inom varje kategori katalogiseras sedan böckerna i tur och ordning i Libris. Många av böckerna har redan katalogiserats av något annat bibliotek och kan då återfinnas i Libris dessförinnan. När boken har blivit katalogiserad för KB syns det både i Libris och i KB:s lokala katalog Regina nästa dag. Till Enheten för nationalbibliografin kommer flertalet förlagsutgivna böcker även som gåvor från Bokinfo. Dessa böcker katalogiseras med förtur, oberoende av kategori, inom tre arbetsdagar. När boken blivit katalogiserad skickas den vidare till Enheten för bevarande.

*Vårt mål är att ingen bok ska vänta mer än 12 veckor på katalogisering. De aktuella väntetiderna är i själva verket följande:

Aktuell väntetid (2017-12-01)

Böcker som vanligen återfinns i bokhandeln distribuerade av Bokinfo: max 3 dagar

Övriga böcker som vanligen återfinns i bokhandeln 27 veckor

Akademiska avhandlingar 47 veckor

Böcker som saknar streckkod 106 veckor

+ 0-3 månader

På Enheten för bevarande förbereds böcker för magasinsförvaring och utlåning. Inbundna böcker finns på plats snabbt. Häftade böcker skickas ofta iväg för inbindning. Bandtyp och bokbinderi avgör hur lång tid det tar.

Övrigt material, 0-15 månader

KB får pliktexemplar även av annat material såsom tidskrifter, rapportserier, affischer, kort, bilder, noter, musiktryck, broschyrer, affärstryck, årsberättelser med mera. Vi följer samma rutiner som för böcker. Det finns ofta en väntetid på tryckeriet. Vi tar emot och bedömer materialet innan vi skickar det vidare till respektive enhet. En stor del av materialet katalogiserar vi inte i Libris. Vi systematiserar affärstryck, bilder med mera efter ämne i samlingarna. Vi gallrar eller kasserar ingenting som bedömts vara leveranspliktigt på  Kungliga biblioteket. Tiden för behandling varierar för olika typer av material.

Senast uppdaterad: 2017-11-06
Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek