Leverans på fysisk databärare

För leverans på fysisk databärare rekommenderar Kungliga biblioteket USB-minne av flashtyp som kan strömförsörjas via anslutningen till datorn. Den ska inte ha en extern strömkälla som exempelvis en batterieleminator. Innan du levererar elektroniskt material på fysisk databärare behöver du registrera dig.

Leverantören ska skicka ett ”pliktadresserat” kuvert som innehåller:

  1. usb-minnet som innehåller filerna och en ifylld metadatamall som innehåller information om de levererade filerna
  2. en ifylld leveransförteckning i pappersform
  3. en skärmbild i pappersform av filkatalogen

Mer information hittar du på sidan metadataspecifikationer.

Ett smidigare alternativ till leverans på fysisk bärare är webbuppladdning.

Senast uppdaterad: 2015-05-11
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Sveriges nationalbibliotek