Pliktleverans av musik- och ljudinspelningar

Pliktleverans skivor. Foto: Anders Roth

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av film, musik, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in vårt kulturarv inom dessa medier och göra dem tillgängliga för forskning.

Vad ska skickas in?

Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska fonogram som har framställts här i landet i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige lämnas till KB.

Ett (1) exemplar av varje utgåva levereras till KB om inspelningen ges ut i flera olika tekniska format, till exempel cd, vinyl, dvd och blu-ray. Om en skiva ges ut med nytt utförande ska den utgåvan också skickas in.

Lagen gäller också fonogram med svensk anknytning som framställs utomlands och importeras till Sverige i minst 50 exemplar. Det kan till exempel gälla inspelningar av verk av svenska upphovsmän eller med svenska artister.

Leveransen ska bestå av den färdiga produkten i dess fullständiga skick, det vill säga med omslag, förpackning och eventuell annan information.

Vem ska skicka in?

Den som gör fonogram tillgänglig för allmänheten här i landet, i vanliga fall producent/skivbolag, har ansvar för att pliktexemplaret skickas in. Ett fonogram görs tillgängligt för allmänheten här i landet när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. Om det gäller ett importerat fonogram med svensk anknytning, är det den svenska distributören som är leveransskyldig.

När ska man skicka in?

Pliktexemplar ska lämnas inom en månad efter utgivningen. Det kostar ingenting att skicka pliktexemplar till KB. Vid utebliven leverans av pliktexemplar kan KB förelägga vite.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel i två exem¬plar med uppgifter om avsändare och titel. Vi returnerar den ena följesedel som kvitto på din leverans.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

Kungliga biblioteket
Film, musik & Spel
FRISVAR
Pliktexemplar
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 1 kg ska du använda förtryckta
adresskort
. Dessa beställer du från Posten per e-post:
adresskort.borlange@posten.se

• Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till
Kungliga biblioteket, Film, musik & spel.
• Ange ert företagsnamn och organisationsnummer.
• Ange er adress, postnummer och postort.
 

 

Senast uppdaterad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Karolin Engdahl, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

musik@kb.se

Anna Hedman
Tel: 010-709 32 24

Hans Gustafsson
Tel: 010-709 32 23

Jan Olofsson
Tel: 010-709 32 30

Jens Bjurman
Tel: 010-709 32 29

Mats Cronwik
Tel: 010-709 32 05

fornamn.efternamn@kb.se

010-709 30 00 (växel)

 Ladda ner följesedel (pdf)

Svensk mediedatabas

Sök gärna i de audiovisuella samlingarna på smdb.se

Sveriges nationalbibliotek