Pliktleverans av Närradio och kommersiell lokalradio

Enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) har Kungliga biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensinspelningar av sändningar i närradio och kommersiell lokalradio. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av musik, film, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillhandahålla den svenska utgivningen inom dessa medier för forskning. Vår katalog Svensk mediedatabas (SMDB) finns tillgänglig på smdb.kb.se. Sök gärna i samlingarna.  

Vad ska skickas in?

Närradio och privat lokalradio ska skicka in pliktexemplar (referensband) för fyra urvalsveckor per år.

För närradio är följande veckor under 2018 leveranspliktiga:

 • Vecka 7 (12-18 februari) med leverans i augusti 2018
 • Vecka 28 (9-15 juli) med leverans i januari 2019
 • Vecka 36 (3-9 september) med leverans i mars 2019
 • Vecka 45 (5-11 november) med leverans i maj 2019

För kommersiell lokalradio är följande veckor under 2018 leveranspliktiga:

 • Vecka 10 (5-11 mars) med leverans i september 2018
 • Vecka 25 (18-24 juni) med leverans i december 2018
 • Vecka 36 (3-9 september) med leverans i mars 2019
 • Vecka 48 (26 november-2 december) med leverans i juni 2019

2017 är följande veckor leveranspliktiga:

 • Vecka 2 (9 januari–15 januari) med leverans i juli 2017
 • Vecka 13 (27 mars–2 april) med leverans i oktober 2017
 • Vecka 16 (17 april–23 april) med leverans i oktober 2017
 • Vecka 41 (9 oktober–15 oktober) med leverans i april 2018

Varför ska man skicka in?

För att vårt kulturarv ska bevaras för framtiden och göras tillgängligt för forskning. Det kostar ingenting att skicka pliktexemplar till KB.

Vem ska skicka in?

Enligt radio- och tv-lagen är den som sänder program skyldig att spara sina sändningar i sex månader för Myndigheten för press, radio och tv.

När ska man skicka in?

Pliktexemplaren ska levereras till KB:s avdelning för digitala samlingar efter sex månader. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Vi meddelar dig per brev när det är dags att skicka in pliktexemplar för respektive urvalsvecka.

Att tänka på

Pliktexemplaren ska vara försedda med uppgifter om stationens namn, sändningsdag och sändningstid. Eventuell programtablå eller eventuellt körschema kan bifogas. Märk försändelsen PL.

För pliktleverans i form av filer på usb, cd eller dvd finns rekommendationer om filformat och filnamn på KB. Kontakta oss om du vill veta mer.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel med uppgifter om avsändare och vilken urvalsvecka det gäller. Om du vill ha en bekräftelse på att vi tagit emot försändelsen skickar du med två följesedlar, så returnerar vi den ena.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

FRISVAR
Kungliga biblioteket
Radio och tv
Pliktexemplar
20691016
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 2 kg ska du använda förtryckta adresskort. Dessa beställer du från Postnord per e-post: adresskort.borlange@postnord.se

 • Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till:
  Kungliga biblioteket, Radio och tv.
  Kundnummer mottagarfrakt: 0206910168
  Leveransadress: Banérgatan 30, 115 23 Stockholm
 • Ange ert företagsnamn och organisationsnummer
 • Ange er adress
 • Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception på Karlavägen 100. Öppettider: 8–17

Senast uppdaterad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

Petter Edlund
Amilia Rehn
Kicki Paulsson

Tel: 010-709 32 13 

E-post: PL@kb.se

Ifyllbara pdf:er
Obs! Öppna i Internet Explorer för att kunna fylla i formuläret.

Följesedel och blankett för centralbandning

Tablå

Sveriges nationalbibliotek