Pliktleverans av privat radio

Enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) har Kungliga biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensinspelningar av sändningar i närradio och privat lokalradio. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av musik, film, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillhandahålla den svenska utgivningen inom dessa medier för forskning. Vår katalog Svensk mediedatabas (SMDB) finns tillgänglig på smdb.kb.se. Sök gärna i samlingarna.  

Vad ska skickas in?

Närradio och privat lokalradio ska skicka in pliktexemplar (referensband) för fyra urvalsveckor per år.

2017 är följande veckor leveranspliktiga:

 • Vecka 2 (9 januari–15 januari) med leverans i juli 2017
 • Vecka 13 (27 mars–2 april) med leverans i oktober 2017
 • Vecka 16 (17 april–23 april) med leverans i oktober 2017
 • Vecka 41 (9 oktober–15 oktober) med leverans i april 2018

2016 är följande veckor leveranspliktiga:

 • Vecka 9 (29 februari- 6 mars) med leverans i september 2016.
 • Vecka 23 (6 juni-12 juni) med leverans i december 2016.
 • Vecka 38 (19 september- 25 september) med leverans i mars 2017.
 • Vecka 51 (19 december- 25 december) med leverans i juni 2017.

Varför ska man skicka in?

För att vårt kulturarv ska bevaras för framtiden och göras tillgängligt för forskning. Det kostar ingenting att skicka pliktexemplar till KB.

Vem ska skicka in?

Enligt radio- och tv-lagen är den som sänder program skyldig att spara sina sändningar i sex månader för Myndigheten för press, radio och tv.

När ska man skicka in?

Pliktexemplaren ska levereras till KB:s avdelning för digitala samlingar efter sex månader. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Vi meddelar dig per brev när det är dags att skicka in pliktexemplar för respektive urvalsvecka.

Att tänka på

Pliktexemplaren ska vara försedda med uppgifter om stationens namn, sändningsdag och sändningstid. Eventuell programtablå eller eventuellt körschema kan bifogas. Märk försändelsen PL.

För pliktleverans i form av filer på usb, cd eller dvd finns rekommendationer om filformat och filnamn på KB. Kontakta oss om du vill veta mer.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel med uppgifter om avsändare och vilken urvalsvecka det gäller. Om du vill ha en bekräftelse på att vi tagit emot försändelsen skickar du med två följesedlar, så returnerar vi den ena.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

Kungliga biblioteket
Radio och tv
FRISVAR
Pliktexemplar
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 1 kg ska du använda förtryckta adresskort. Dessa beställer du från Posten per e-post: adresskort.borlange@posten.se

 • Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till Kungliga biblioteket, Radio och tv.
 • Ange ert företagsnamn och organisationsnummer.
 • Ange er adress, postnummer och postort.
 • Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson.

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception på Karlavägen 100. Öppettider: 8–17

Senast uppdaterad: 2016-09-19
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

Amilia Rehn
Kicki Paulsson
Amanda Johansson

Tel: 010-709 32 13 

E-post: PL@kb.se

Ifyllbara pdf:er
Obs! Öppna i Internet Explorer för att kunna fylla i formuläret.

Följesedel och blankett för centralbandning

Tablå

Sveriges nationalbibliotek