Om programmet OpenAccess.se

Programmet drivs av Kungliga biblioteket (KB).

 

 

 

Mål

Programmet OpenAccess.se ska främja öppen tillgång på internet för de arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter. Detta görs i samverkan med bland annat lärosäten, finansiärer och forskarorganisationer.

 

Arbetsområden

Programmet arbetar med

  • information och rådgivning
  • infrastruktur och tjänster
  • internationell samverkan

Samverkan

OpenAccess.se är en plattform för samverkan kring open access mellan Sveriges lärosäten, företrädda av SUHF, och svenska forskningsfinansiärer, företrädda av Vetenskapsrådet, som har regeringens uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Kungl. biblioteket stödjer Open Library of Humanities som erbjuder omedelbar open access-publicering utan författaravgifter. Publiceringskostnaderna finansieras istället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer.

Kungl. biblioteket deltar också i pilot- och samarbetsprojektet Kriterium - en portal för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer.

Kontakt

Programmet administreras av KB:s handläggare för open access och publiceringsfrågor.

Beate Eellend
E-post: fornamn.efternamn(at)kb.se
Telefon: 010 709 36 40

@BeateEellend

Senast uppdaterad: 2016-01-19

Relaterad information

Blogg

Programmet har också en blogg med nyheter om open access i Sverige och internationellt.

openaccess.kb.se  

Kontakt

Beate Eellend, KB, Nationell bibliotekssamverkan
E-post: fornamn.efternamn@kb.se 
Tel: 010-709 36 40