Mötesplats Open Access

Tid: 26-27 april 2017
Föreläsare:
Plats:

 

MOA 2017 fokuserade på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonade kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata. Konferensen arrangerades i samarbete med Karlstads universitet.

Konferensen öppnade upp brett kring olika teman om open access och tittade närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Program

Presentationer 26 april

pdf Not all Networks: Toward Open, Sustainable Research Communities.
Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication at the Modern Language Association, New York, USA. 

pdf Knowledge Exchange consensus on monitoring OA
Christian Hagen Thomasen, Knowledge Exchange

pdf Open Access Initiatives in Uganda
Helen Byamugisha, Makerere University

Workshops 26 april

Hur jobbar vi vidare med parallellpublicering?
Pauline Jönsson Alm och Karin Henning, Göteborgs universitetsbibliotek

Att utveckla publiceringsstöd
Karolina Karjalainen, Ika Jorum och Greta Quesada Richardson, Kungliga Tekniska högskolan, Biblioteket.

Vad betyder Open access för vår organisation och hur integrerar vi det i organisationen som helhet?
Inga-Lill Nilsson, Nadja Neumann och Magnus Åberg, Karlstads universitetsbibliotek

Open access som förutsättning för öppna nätbaserade kurser?
Jörg Pareigis, Karlstads universitet

Presentationer 27 april

pdf European policies for an Open Library
Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna.

Forskarpanel: Öppen vetenskap. Erfarenheter från tre olika forskarfält
Nadja Neumann, Fil.dr, Karlstads universitet, Serdar Temiz, Industridoktorand, Kungliga tekniska högskolan och Erika Sandlund, Docent, Karlstads universitet 

Framtida planer för tillgängliga forskningsdata: SND-konsortiets ansökan till VR (prezi)
Stefan Ekman, Svensk nationell datatjänst (SND) 

pdf Tilda: Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet
Tomas Lundén, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

pdf Hantering av forskningsdata på Karolinska Institutet – resultatet av en förstudie
Helena Eckerbom och Nina Gennebäck, Karolinska institutet  

 Ta kontroll över publiceringskostnaderna med Open APC Sweden
Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

pdf Article Processing Charges (APC) på SLU och pdf på SU
Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket och Frida Jacobson, Stockholms universitetsbibliotek 

Avslutande ord: Nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Hur går arbetet vidare?
Beate Eellend, Kungliga biblioteket och Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet

Posterutställning under konferensens båda dagar

APC-data made easy
Daniel Albertsson och Olof Frank, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

Utbildning i hantering och beskrivning av forskningsdata
Stefan Ekman, SND, Thomas Nyström, Högskolan i Borås och Helena Francke, Högskolan i Borås

pdf Utvärdering Springer Compact (poster) och pdf Betalningsströmmar för Springer (poster)
Helena Francke, Högskolan i Borås, Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek och Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

pdf Hur jobbar vi praktiskt vidare för att hjälpa forskarna uppfylla önskemål om OA?
Margareta Fathli, KTH bibliotek och Nadja Neuman, Karlstad universitet

pdf KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
Camilla Smith, Kungliga biblioteket

Program

pdf Program MOA 2017

Presentationer

Slideshare
Prezi

Filmade presentationer

YouTube

Twitter

#moa2017

Konferenssida

kb.se/openaccess

Sammanfattningar workshops
pdf Parallellpublicering
pdf Open Education
pdf KTH publiceringsstöd
pdf KAU publiceringsstöd

Sveriges nationalbibliotek