Digidaily 2

Fördjupat utvecklingsprojekt Digidaily som är en fristående fortsättning på projekt Digidaily.

Skärmbild med gammalt Aftonbladet
Segmentering av ett gammalt Aftonbladet. De olikfärgade segmenten visar på  olika artiklar.

KB och Riksarkivet/MKC ska tillsammans fördjupa och utveckla nya rationella och effektiva metoder och tekniker för digitalisering av både nyproducerade och gamla tidningar. En av de viktigaste delarna i digitaliseringsprocessen är den så kallade OCR-tolkningen, där bilden görs om till sökbar text. Ett av huvudmålen i detta projekt är att se om man på automatiserade sätt kan förbättra OCR-resultatet.
Projektet arbetar även med att:

  • Testa ny bildfångstutrustning för skört och sprött historiskt material. Målet är att hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att bildfånga detta utsatta material.
  • Hitta arbetsprocesser kring när formatkonverteringen övergår från mikrofilm till digitalisering.
  • Se närmare på problemen i moderna tidningar med överskottsfärg, tunnare papper, editionshantering m.m.
    Projektet löper från april 2013 och ska vara avslutat i mars 2014.

KB håller för nuvarande på att bygga ett gränssnitt för tidningar och detta ska vara klart under hösten 2014. Men detta ligger utanför projektet.

Senast uppdaterad: 2013-11-21
Innehållsansvar: Heidi Rosen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Projektets blogg

Sveriges nationalbibliotek