Årsredovisningar

Kungliga biblioteket lämnar varje år en årsredovisning till regeringen. Där beskriver vi vad vi har gjort under året, hur vi har använt våra pengar och hur vi har uppfyllt regeringens mål i regleringsbrevet.

Årsredovisningen är också ett underlag när regeringen ska skriva nytt regleringsbrev och föreslå KB:s budget för kommande år.

Senast uppdaterad: 2017-02-24
Innehållsansvar: Kerstin Hilding Lundström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Årsredovisningar

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2008 Statens ljud- och bildarkiv

 2007

 2006
 KB 2006. Fakta och siffror (kort version)

 2005 
 KB 2005. Fakta och siffror (kort version)

 2004

 2003

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek