Verksamhet på Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även musik, såväl fiktiv som icke-fiktiv film samt radio- och teveutsändningar. Här sparas allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas. Lagen om pliktleveranser har utökats till att gälla visst e-material och delar av svenska webben.

KB har i uppdrag att samordna det svenska biblioteksväsendet. Vi ska utöva nationell överblick, främja samverkan och utveckling och samla in den officiella biblioteksstatistiken. Vi administrerar och utvecklar den nationella bibliotekskatalogen Libris, ett viktigt verktyg för landets bibliotek.

Vi är ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet.
 

Upp
Senast uppdaterad: 2010-06-07
Innehållsansvar: Åsa Edström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek