Svenska webbsidor - Kulturarw³

1996 startade Kungliga biblioteket, KB, projektet Kulturarw³ i syfte att samla in svenska webbsidor. Idag finns drygt 5 miljarder objekt motsvarande cirka 350 TB data i samlingen. Det gör samlingen unik i världen.

Syftet med insamlingen

KB har sedan 1600-talet samlat in och bevarat tryckta publikationer. Nuförtiden publiceras mer information enbart digitalt och för att ta hand om den informationen samlar KB även in svenska webbsidor. Samlingen visar vår tids webbpublicering och gör det möjligt för kommande generationer att forska i.

Innehåll

De toppdomäner KB samlar ifrån är bland annat .se, .nu, .com och .org. Insamlingen sker cirka en till två gånger per år. Insamling av massmedias webbplatser sker upp till en gång per dag. 

Åtkomst till materialet

Tillgång till det insamlade materialet regleras i förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt. Samlingen får endast visas innanför Kungliga bibliotekets väggar och användas för forskning. För att söka i webbarkivet måste du därför komma till KB där det finns terminaler speciellt avsedda för ändamålet. Är du forskare har du även möjlighet att få tillgång till materialet i bulk för mer avancerad analys. För tillgång kontakta kungl.biblioteket@kb.se.

Har du hittat KB:s insamlingsrobot i dina loggar?

Vår insamlingsrobot sprider ut lasten över de sidor som samlas in och försöker minimera mängden trafik mot de insamlade webbplatserna. Trots det kan det ibland bli så att en webbplats upplever en ökad trafik under en begränsad tid. Vi försöker minimera risken för detta. Om du upplever en onormalt hög last från vår webbrobot kontakta gärna oss på kungl.biblioteket@kb.se.

Senast uppdaterad: 2014-05-15
Innehållsansvar: Eric Eskilsson , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek