Svenska webbsidor - Kulturarw³

Kungl. Biblioteket startade 1997 projektet Kulturarw³ i syfte att samla in svenska webbsidor. Idag finns drygt 1,7 miljarder objekt motsvarande cirka 72 Terabyte data.

Syftet med insamlingen

KB har samlat, beskrivit, sparat och sett till att svenska publikationer blivit tillgängliga för allmänheten sedan 1600-talet. Nu publiceras alltfler dokument enbart digitalt och för att ta hand om den informationen samlar och förvarar KB även svenska webbsidor. Samlingen lägger grunden till ett elektroniskt arkiv av vår tids webbpublicering för kommande generationer.

Om Kulturarw³

Med hjälp av en webbrobot har KB sedan 1997 samlat in ögonblicksbilder av den svenska delen av Internet. Kulturarw³, ”w” upphöjt till 3, syftar på world wide webb. De toppdomäner KB samlar ifrån är bland annat .se, .com och .org. Insamling sker cirka två gånger per år. Webbarkivet får enligt lag endast visas innanför bibliotekets väggar. För att söka i webbarkivet måste du därför komma till KB där det finns datorer speciellt avsedda för ändamålet.

Webbtidningar

En gång per dag samlar KB också in webbsidor från ett urval av svenska dagstidningars webbplatser. Totalt samlas 140 webbplatser in.

Framtiden

KB har i nuläget ett mycket stort digitalt arkiv som innehåller material som dels är migrerat från traditionella medier, dels material som är fött digitalt.

2010 gjordes ett uppehåll av Kulturarw³ och insamlandet av den svenska webben, med undantag av den dagliga insamlingen av tidningar som fortsatte som tidigare. 2011 startade arbetet igen och ett svep gjordes mot slutet av året.

Kulturarw³ måste inom de närmaste åren att uppgraderas, både gällande format och programvaror, detta för att bland annat möjliggöra nya sätt att samla in material. Organisationen kring Kulturarw³ kommer då också att ses över.

Senast uppdaterad: 2014-05-15
Innehållsansvar: Allan Arvidson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek