Ansökan om ISSN

ISSN application form

ISSN logo

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt och klicka sedan på "Sänd". Vi skickar ISSN till den uppgivna adressen inom 2-3 arbetsdagar.
Please complete all mandatory fields marked with *. The ISSN will be sent to the address indicated, usually within 2-3 working days.

I samband med ansökan för en tryckt publikation, ber vi dig skicka första numret (alternativt omslag och titelsida) som bifogad fil till följande adress: issn@kb.se
Om ansökan gäller en onlineresurs, måste första numret (eller motsvarande) finnas publicerat på angiven URL.

When applying for an ISSN for a printed publication, please submit the first issue (or cover and title page) as an attached file to the following adress: issn@kb.se
If you are applying for an online resource, the first issue (or the equivalent) must be available online from the URL provided in the application.

För att kunna skicka ansökan, använd rullningslisten till höger för att se Sänd-knappen.
To send the application, use the scroll on the right to reach the Send-button.

Senast uppdaterad: 2017-05-10
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek