Vad är ISSN-L?

Det länkande ISSN eller ISSN-L möjliggör gruppering eller länkning mellan olika media-versioner av en fortlöpande resurs. ISSN-L är definierad av den nya ISO standarden för ISSN. Endast ett ISSN-L tilldelas oavsett hur många media-versioner av en fortlöpande resurs existerar.

Exempel
Fortlöpande resurs i en media-version: ISSN-L 1748-7188
Online resurs: Algorithms for molecular biology = ISSN 1748-7188

Fortlöpande resurs i tre media-versioner: ISSN-L 1188-1534 
Tryckt version: Plant varieties journal (Ottawa) = ISSN 1188-1534 
Online version: Plant varieties journal (Ottawa. Online) = ISSN 1911-1479 
CD-ROM version: Plant varieties journal (Ottawa. CD-ROM) = ISSN 1911-1460

För att ISSN-L ska fungera effektivt måste utgivaren klart och tydligt ange vilket nummer som är ISSN-L och vilket ISSN.

Exempel
Plant varieties journal (Ottawa) ISSN 1188-1534, ISSN-L 1188-1534
Plant varieties journal (Ottawa. Online) ISSN 1911-1479, ISSN-L 1188-1534

Vad förbättras med ISSN-L?

ISSN-L underlättar bland annat sökningen, återvinningen och tillhandahållandet tvärs över alla media-versioner. Öppna URL, bibliotekskataloger, sökmotorer och databaser kan ha nytta av det. ISSN-L främjar även högre samordning med andra identifikationssystem som DOI, öppet URL, URN och EAN-streckkoder.

När ändras ISSN-L?

Ett nytt ISSN-L tilldelas när alla medieversioner av en fortlöpande resurs genomgår en större titeländring.

Om ISSN-L på engelska:

http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php

Senast uppdaterad: 2010-04-29
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek