Filminspelning och fotografering i KB:s lokaler

Fotografering i KB:s lokaler är inte tillåten utan tillstånd från myndigheten. Då våra publika miljöer är arbetsplatser för våra besökare måste eventuell fotografering ske utanför öppettiderna. Personal från KB måste närvara och därför kan KB tvingas fakturera tidsåtgången.

Villkor och ansökningsformulär finns på sidan Använd egen filmkamera.

Senast uppdaterad: 2016-06-07
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek