Jobba hos oss

På KB befinner du dig på en spännande arbetsplats mitt i kulturens och utbildningssektorns hjärta. Allmänheten har ett stort förtroende för oss. Det är vi stolta över! Vi har hög kompetens, ett starkt engagemang och ett genuint intresse för de frågor vi arbetar med!

Vi finns i centrala Stockholm men har även verksamhet i Grängesberg, Strängnäs och Bålsta. Totalt är vi ca 300 medarbetare inom avdelningarna fysiska och digitala samlingar, publik verksamhet, verksamhetsstöd och informationssystem. Här arbetar till exempel bibliotekarier med specialistkompetens inom katalogisering, erfarna bokbindare och systemutvecklare. Här finns också jurister, kommunikatörer och experter inom områden som handskrifter, slaviska språk och ljudteknik.

På KB möts nyexaminerade tillsammans med erfarna medarbetare som fått utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst. Bibliotekarier är den största yrkesgruppen hos oss. Åldersspannet är mellan 28 och 67 år och 60 % av våra medarbetare är kvinnor. Bland cheferna är könsfördelningen jämn med 50 % kvinnor och 50 % män.

Fri information för framtida kunskap

Vår vision om fri information för framtida kunskap betyder att vi säkerställer att nationens berättelser finns tillgängliga för framtida generationer.

Vi ska vara en drivande och nytänkande samverkanspart både nationellt och internationellt. Vi ska vara en framstående aktör i det digitala kunskapssamhället och vi arbetar för ökad öppenhet i bemötande och tjänster.

Vår kulturella vision

I vårt arbete strävar vi efter att följa ledorden handlingskraftig, trygg, ledande och generös.

  • Vi visar handlingskraft genom att ta initiativ till samarbete och vi kommunicerar med varandra på ett ansvarsfullt sätt.
  • Vi är trygga i våra yrkesroller och har förtroende för varandras kompetenser.
  • Vi blir ledande genom att vara nyfikna, ansvarstagande och våga pröva nya vägar.
  • Vi bidrar med vår kunskap, visar generositet och respekt för våra olika yrkesroller. 

En av Sveriges mest spännande arbetsgivare

Kungliga biblioteket ligger i topp 100 av ”Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016”, enligt Karriärföretagen. De har årligen sedan 2011 identifierat de mest intressanta arbetsplatserna.

Motiveringen till KB:s plats på listan lyder:

”Mitt i kulturen och utbildningssektorns hjärta skapar Kungliga biblioteket en spännande och inspirerande arbetsplats för sina anställda. Medarbetarnas höga kompetens och genuina intresse för sina frågor har skapat en miljö som präglas av ett högt medarbetarengagemang. Genom att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att prestera och utvecklas står det klart att Kungliga biblioteket utses till en av Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.”

Senast uppdaterad: 2017-05-08
Innehållsansvar: HR, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Lediga jobb 

 

LinkedIn kan du se mer från vår vardag på KB.

 

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

 

Att arbeta i statens tjänst har sina fördelar. Det här erbjuder vi våra anställda.

 

 

Sveriges nationalbibliotek