Leveransspecifikationer - Introduktion till metadata i leverans av elektroniska dokument till KB

Metadataintroduktion, senaste versionen (pdf)

Version 2.0 (pdf)

Version 1.0 (pdf)