Leverans enligt FGS-PUBL

Specifikationer

E-pliktleverans enligt FGS-PUBL, senaste versionen (pdf)

Version 1.0 (pdf)

Latest published version in English:
Common Specification (FGS-PUBL) for legal deposit of single electronic publications, version 1.1

MODS: bibliografiska metadata enligt FGS-PUBL

MODS enligt FGS-PUBL, senaste versionen (pdf)

Version 1.1 (pdf)
Version 1.0 (pdf)

Latest published version in English:
MODS for FGS-PUBL, latest version (pdf)

Exempel xml-filer

Exempel 1

Exempel 2 (för validering med XML schema 1.0)

Exempel 2x (för validering med XML schema 1.1)

Scheman

Schema för validering av METS i FGS-PUBL (xsd)

Schema för validering av MODS enligt FGS-PUBL, med XML schema 1.0 (mer tillåtande, men kräver given ordning mellan obligatoriska element)

Schema för validering av MODS enligt FGS-PUBL, med XML schema 1.1 (mer restriktivt, men tillåter godtycklig ordning mellan obligatoriska element)

Schema för validering av Dublin Core i FGS-PUBL (kommer senare)


Se även: Introduktion till metadata i leverans av elektroniska dokument till KB (pdf)