Dublin Core metadataelement, Version 1.1: Referensmodell

Utgivningsdatum: 2006-01-30 (uppdaterad med ny URL 2019-10-03)

URL: http://www.kb.se/namespace/dcmes/20060130.html

URN: urn:nbn:se-2006-5

Senaste version: http://www.kb.se/namespace/dcmes/

Översättning av: Dublin Core metadata element set, version 1.1: Reference description, http://dublincore.org/documents/2004/12/20/dces/

Översättare: Stina Degerstedt, Kungliga biblioteket - National Library of Sweden

Tidigare svensk version 2000-09-28


Introduktion

Dublin Core's metadataelement är en allmän ("cross-domain") standard för beskrivning av informationsresurser. Här är informationsresurs definierad som "allt som har en identitet" ("anything that has identity"). Det är den definition som används i RFC 2396, "Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax", av Tim Berners-Lee m.fl. Det finns i princip ingen begränsning för vilken typ av resurs som kan beskrivas med hjälp av Dublin Core.

Det finns tre formellt godkända versioner av Dublin Core Metadata Element Set, version 1.1:

  • ISO Standard 15836-2003 (februari 2003): http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
  • NISO Standard Z39.85-2001 (september 2001): http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdf
  • CEN Workshop Agreement CWA 13874 (mars 2000, ej längre tillgänglig)

Detta dokument överensstämmer med ISO- och NISO-standarderna. Det mer omfattande dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) innehåller de senast officiellt godkända ordförklaringarna till Dublin Core Metadata Element Set, version 1.1.

Fullständig information om de metadatermer som underhålls av Dublin Core Metadata Initiative finns på adressen: http://dublincore.org/usage/documents/overview/

Elementen

Namn: title
Etikett: Titel
Definition: Ett namn som givits åt resursen.
Kommentar: Vanligen är titeln det namn under vilken resursen är känd.
Namn: creator
Etikett: Upphovsman
Definition: Den enhet som i första hand är ansvarig för resursens intellektuella innehåll.
Kommentar:

Exempel på upphovsman kan vara en person, en organisation, ett företag eller en offentlig förvaltning. Vanligen anger man här upphovsmannens namn.

Namn: subject
Etikett: Ämne och nyckelord
Definition: Ämnet för resursens innehåll.
Kommentar: Vanligen uttrycks ett ämne med hjälp av nyckelord, fraser eller klassifikationskoder som beskriver vad resursen handlar om. Rekommenderad praxis är att välja ett värde ur en kontrollerad ämnesordslista eller ett formellt klassifikationsschema.
Namn: description
Etikett: Beskrivning
Definition: En redogörelse för resursens innehåll.
Kommentar: Beskrivning kan innehålla, men behöver inte begränsas till, en abstract, en innehållsförteckning, en referens till en grafisk representation av innehållet eller en fri beskrivning av innehållet.
Namn: publisher
Etikett: Utgivare
Definition: Den enhet som är ansvarig för att ha gjort resursen tillgänglig.
Kommentar: Exempel på utgivare kan vara en person, en organisation, ett företag eller en offentlig förvaltning. Vanligen anger man här utgivarens namn.
Namn: contributor
Etikett: Medarbetare
Definition:

En enhet som har bidragit till resursens innehåll.

Kommentar: Exempel på medarbetare kan vara en person, en organisation, ett företag eller en offentlig förvaltning. Vanligen anger man här medarbetarens namn.
Namn: date
Etikett: Datum
Definition: Ett datum knutet till en händelse i resursens levnadstid.
Kommentar:

Datum är vanligen knutet till resursens tillblivelse eller tillgänglighet. Rekommenderad praxis är att ange datum som det beskrivs i ISO 8601 [W3CDTF] i formen ÅÅÅÅ-MM-DD.

Namn: type
Etikett: Resurstyp
Definition: Egenskap eller genre hos resursens innehåll.
Kommentar:

Resurstyp beskriver innehållet i resursen i generella termer av kategorier, funktioner, genrer etc. Rekommenderad praxis är att välja ett värde från en kontrollerad termlista (t.ex. DCMI Type Vocabulary [DCT1]). För att beskriva resursens fysiska eller digitala manifestation används elementet FORMAT.

Namn: format
Etikett: Format
Definition: Resursens fysiska eller digitala manifestation.
Kommentar:

Vanligast är att format inkluderar resursens media-typ eller dimension. Format kan användas för att bestämma vilken mjukvara, hårdvara eller annan utrustning som är nödvändig för att kunna visa eller använda resursen. Exempel på dimension är storlek och varaktighet. Rekommenderad praxis är att välja ett värde från en kontrollerad vokabulär (t.ex. listan Internet Media Types [MIME] som definierar format för datamedia).

Namn: identifier
Etikett: Identifikator
Definition: En entydig referens till resursen inom en given kontext.
Kommentar: Rekommenderad praxis är att identifiera resursen med hjälp av en sträng eller ett nummer i enlighet med något formellt identifikationssystem. Några exempel på formella identifikationssystem är Uniform Resource Identifier (URI), Digital Object Identifier (DOI) och International Standard Book Number (ISBN).
Namn: source
Etikett: Källa
Definition: En referens till en resurs som den aktuella resursen är härledd från.
Kommentar: Den aktuella resursen kan vara härledd från källans resurs helt eller delvis. Rekommenderad praxis är att identifiera källans resurs med hjälp av en sträng eller ett nummer i enlighet med något formellt identifikationssystem.
Namn: language
Etikett: Språk
Definition: Det språk som resursens intellektuella innehåll är skrivet på.
Kommentar:

Rekommenderad praxis är att använda RFC 3066 [RFC3066] som, tillsammans med ISO 639 [ISO639]), definierar två- och treställiga huvudspråkkoder frivilligt följt av landkoder. Exempel: "en" eller "eng" fr engelska, "akk" för akkadiska eller "en-GB" fr brittisk engelska.

Namn: relation
Etikett: Relation
Definition: Referens till en relaterad resurs.
Kommentar:

Rekommenderad praxis är att identifiera den relaterade resursen med hjlp av en sträng eller ett nummer i enlighet med ett formellt identifikationssystem.

Namn: coverage
Etikett: Täckning
Definition: Omfattning eller utsträckning hos resursens innehåll.
Kommentar:

Täckning inkluderar vanligen begrepp för rum (ett geografiskt namn eller geografiska koordinater), begrepp för tid (namn på en tidsperiod, ett datum eller ett tidsintervall) eller begrepp för jurisdiktion (som t.ex. en namngiven administrativ enhet). Rekomenderad praxis är att välja ett värde ur en kontrollerad vokabulär (t.ex. Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Välj hellre, när så är lämpligt, en namngiven ort eller tidsperiod framför numeriska identifikatorer som koordinater och sifferintervaller.

Namn: rights
Etikett: Rättigheter
Definition: Information om rättigheter knutna till resursen.
Kommentar: Elementet innehåller vanligen en redogörelse för hur rättigheter för resursen hanteras, eller en referens till en tjänst som tillhandahåller sådan information. Information om rättigheter omfattar t.ex. Intellectual Property Rights (IPR), Copyright med flera. Om elementet saknas kan inga antaganden göras om vilka rättigheter som gäller för resursen.

Referenser

[DCT1] DCMI Type Vocabulary. DCMI Recommendation, 11 July 2000.
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

[ISO639] ISO 639-2 - Codes for the representation of names of languages. Alpha-3 code (ISO 639-2:1998)
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html

[ISO3166] ISO 3166 - Codes for the representation of names of countries.
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

[MIME] Internet Media Types.
http://www.iana.org/assignments/media-types/

[RFC3066] Tags for the Identification of Languages, Internet RFC 3066.
http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt

[RFC2396] Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, Internet RFC 2396.
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

[RFC2413] Dublin Core Metadata for Resource Discovery. Internet RFC 2413.
http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt

[TGN] Getty Thesaurus of Geographic Names.
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

[W3CDTF] Date and Time Formats, W3C Note.
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime


Kontaktperson:
Stina Degerstedt
e-post enligt modellen: fornamn.efternamn@kb.se