Batchexport

Logga in på Libris batchexport med den exportgrupp som biblioteket tillhör och lösenord. Lösenordet kan efter inloggning ändras under ”ändra lösenord” i vänstermenyn.

Biblioteken kan själva administrera sina postexporter i ett webbgränssnitt. I "Gör så här" finns information om vilka inställningar som kan göras i exportprofilen och anvisningar om manuell export. 

Libris FTP-server

Adress till Libris ftp-server.
Namn: ftp.libris.kb.se 
Login: ftp (eller anonymous)
Lösenord: fungerar som anonymous

På FTP-servern finns kataloger vars namn motsvaras av exportgrupp (kan vara en sigel eller grupp av bibliotek om fler sigler är med i samma uttag) där biblioteket kan hämta sina importfiler. Filerna från exporten med webbgränssnitt hamnar under /pub/export2/[exportgrupp]. När ni loggar in på FTP-servern måste ni alltså byta till rätt katalog.

Eftersom varje fil får unikt namn skrivs de inte över. Filerna sparas tre månader, därefter flyttas de till underkatalogen Arkiv som finns för varje exportgrupp.

Namnkonvention - filnamn

Syntaxen på filnamn är: <exportgrupp>.<export-period>.marc där exportperiod är antingen på formen <YYYYMMDD> om det rör sig om en endagsexport eller <YYYYMMDD>-<YYYYMMDD> om det rör sig om flera dagar.

Kontakta Libris kundservice om du har frågor.

E-post

libris@kb.se

Senast uppdaterad: 2010-11-12
Innehållsansvar: Fredrik Nyström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Exempel på profil

 Se skärmdump på exempel på val av tidpunkt för export

 Se skärmdump på hur du testar profil

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.