Exportserver

Webbgränssnitt

Spara lokalt via webbgränssnitt som går mot en av LIBRIS exportservrar.

Spara lokalt till disk/nätverksserver via ett webbgränssnitt som går mot exportservern.

Här finns även möjligheten att överföra en post med FTP från Libris exportgränssnitt till valfri FTP-server. Konfigurationen görs i webbgränssnittet och sätts som en cookie i den lokala datorn.


1. Sök fram önskad post, t.ex. med LIBRIS lokala id-nummer Bib ID.
2. Klicka i ”Skicka med FTP”.
3. Klicka på det format som önskas – ISO2709 eller MARCXML.


 

2. Första gången detta görs öppnas ett formulär för att ange FTP-konfiguration. Ange nödvändiga uppgifter för den FTP-server dit posten ska skickas.

 

3. Klicka på det format som önskas, t.ex. MARC ISO2709. Posten skickas iväg till konfigurerad FTP-server. Vid lyckad överföring visas FTP status: 226 Transfer complete.

 

4. Fortsätt att söka fram poster och klicka på önskat format för fortsatt överföring.

5. För att ändra i FTP-konfigurationen kan nedanstående URL användas.
http://export.libris.kb.se/export/ftpconfig.aspx

6. MARCXML kan endast fås i UTF8.

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se