Översikt sigelselektering


Översikt sigelselektering MARC21 via Z39.50
Fältinnehåll MARC21 Primära sigler Sekundära sigler
Sigelidentifikation $5  
Nummerbeteckningar 010-035 x
Lokal klassifikation 050-084 x x
Lokal anmärkning: Restriktioner för tillgång ... 506 x
Lokal anmärkning: Innehållsbeskrivning ... 520 x x
Lokal anmärkning: Systemkrav ... 538 x
Lokal anmärkning: Förvärvsuppgifter 541 x
Lokal anmärkning: Provenienshistorik ... 561 x x
Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar ... 562 x x
Lokal anmärkning: Information om bokband 563 x x
Lokal anmärkning: Åtgärd 583 x
Intern anmärkning 599 x
Lokala ämnesord 600-698 x x
Exemplarspecifika biuppslag 700-710 x
Lokalt länkfält: Ospecifierat samband 787 x
Beståndsinformation i kodform 841 x
Fysisk beskrivning i textform 842 x
Lokal anmärkning: Reproduktion 843 x
Benämning på bestånd 844 x
Lokal anmärkning: Villkor för användning ... 845 x
Lokalsignum 852 x
Elektronisk adress och åtkomst (lokal URI) 856 x
Publikationsmönster 853-855 x
Formaterat bestånd 863-865 x
Oformaterat bestånd 866-868 x
Exemplarinformation 876-878 x
Uppgift i icke-latinsk skriftart 880 x
Uppgift i annat MARC-format 886 x
Lokalt definierade fält 900-999 x

Sigelidentifikation för lokala fält

Lokala fält flaggas i MARC21 med inledande delfält $5<sigel>. Observera att sådana fält i vissa fall även kan förekomma utan inledande $5 (främst MARC21 035 och 650). Sådana generella fält medtas alltid i uttaget.

Sigelurval

Med primära sigler menas det beställande biblioteks "egna" sigler.

  • Samtliga lokala fält för sigler som har specificerats som primära medtas i uttaget.
  • Övriga lokala fält utesluts.

Med sekundära sigler menas kompletterande lokala fält för klassifikation och ämnesord med mera, som det beställande bibliotek har specificerat.

  • Alla lokala MARC21-fält 08X, 520 och 6XX för sigler som har specificerats som sekundära tas med i uttaget.
  • Övriga lokala klassifikations-/ämnesordsfält utesluts.
  • Sigel GEN jämställs med andra sekundära sigler.
Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se