LIBRIS Z39.50-server

Import till lokala system via LIBRIS Z39.50-server

Kortfattad teknisk information

Protokollversion: 3 
IP-adress: z3950.libris.kb.se 
Port nr: 210 
Databas: libr (eller det sigelselekteringsnamn ni har fått från LIBRIS/er systemleverantör)
Services: INITIALIZE, SEARCH, PRESENT, CLOSE, SORT, NAMED RESULT SETS, DELETE RESULT SET, EXPLAIN 
Typ av sökning: 1 (RPN) 
Attributset: Bib-1 
Postsyntax:  MARC21, SUTRS 
Teckenset: ISO 8859-1 (Latin-1) 
Posttyper: Full, Brief  

Sigelselektering vid postimport

Det MARC21-format som levereras via Libris Z39.50-server visar alla siglers (bibliotekskoder) lokala fält i en post. För de bibliotek som vill importera MARC21-poster finns dessutom en tjänst, "sigelselektering", som filtrerar bort oönskade siglers lokala information.

  • Bibliotek som vill importera måste ha en Z39.50-klient (den är ofta integrerad i det lokala bibliotekssystemet) som kan hantera postimport.
  • Z39.50-klienten måste tillåta att inställningen "database name" kan konfigureras. Det är "database name" som styr filtreringen av sigler.

Selekteringen kan delas upp i två nivåer:


1. Primära sigler
All lokal information tas med för dessa sigler. De utgör ofta det egna bibliotekets/bibliotekens sigler.

2. Sekundära sigler
Andra siglers lokala klassifikation och ämnesord som biblioteket är intresserat av att ta med.

Läs mer om specifikationen över vilka fält som följer med valen primära respektive sekundära sigler. Översikt sigelselektering.

Bibliotek som vill anmäla intresse för import av MARC21-poster via Z39.50 kan vända sig till Libris kundservice. Då kan man också anmäla sina önskade primära och sekundära sigler.

Telefon

010-709 30 60

E-post

libris@kb.se

Senast uppdaterad: 2010-11-12
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se