2008-12-15

LIBRIS-nytt nr 69

Nummer 69, 2008, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Ny samsökningstjänst
Engelsk 1500-1700-talslitteratur
Äldre boksamlingar i LIBRIS
E-resurser i LIBRIS - försöken med SFX fortsätter
Internationellt samarbete om auktoritetsposter
Från SAB till Dewey
LIBRIS webbsök - nya funktioner
Rätt bok eller rätt bibliotek
Presentationer och publikationer
Personalnytt 
Innehåll i LIBRIS-nytt

Ny samsökningstjänst

En samsökningstjänst för Nationell ArkivDatabas (Riksarkivet), LIBRIS (Kungl. biblioteket) och Svensk mediedatabas (Statens ljud- och bildarkiv) tas fram.

Research och modelleringsprocessen har påbörjats, där vi bland annat har arbetat med att intervjua användare och ledning. Utifrån intervjudatat har vi tagit fram personor (typanvändare som representerar målgrupper), som kommer att användas som underlag genom hela utvecklingsarbetet. Designen ska sedan testas på användare. Se hela arbetsflödet på LIBRIS utvecklingsblogg:

http://blog.libris.kb.se/librisutv/?cat=5

Projektet startade 1 november och samsökningstjänsten planeras vara i drift 1 april 2009.

Riksarkivet har huvudansvar för de administrativa delarna i projektet. KB/LIBRIS har huvudansvar för utveckling, implementering och drift.

Projektledare/sammankallande: Mårten Johansson, Riksarkivet (e-post enligt fornamn.efternamn@riksarkivet.ra.se)

Delprojektledare utveckling och implementering: Kristin Olofsson, Kungl. biblioteket (e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se)

Engelsk 1500-1700-talslitteratur

LIBRIS har kompletterats med det omfattande e-bokspaketet Eighteenth Century Collections Online (ECCO), som innehåller stora delar av den engelska 1700-talslitteraturen. 

Early English Books Online (EEBO) lästes som tidigare meddelats, in i LIBRIS i början av maj. Därmed finns i princip all äldre engelsk litteratur (ca 240 000 titlar) från och med 1500-talet. Åtkomst till de digitaliserade fulltexterna kräver abonnemang, precis som för eBrary och andra avtalsbundna resurser.

ECCO-poster i LIBRIS

EEBO-poster i LIBRIS

Äldre boksamlingar i LIBRIS

Genom ett samarbete mellan KB och Lunds universitetsbibliotek synliggörs delar av Lunds äldre samlingar från 1500- och 1600-talet, Bibliotheca Döbeliana, genom att titelsidor visas i LIBRIS.

Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat äldre samlingar (RARA) som kan ses i fulltext i LIBRIS. 

Från KB:s samlingar är cirka 900 kartor, broschyrer, bilder och böcker digitaliserade i LIBRIS.

Delar av Svenskt offentligt tryck (SOT) är digitaliserat i LIBRIS.

E-resurser i LIBRIS – försöken med SFX fortsätter

De försök som inleddes i våras med att hitta en rationell metod för underhåll av bibliotekens e-resurser fortsätter under mottot ”gärna god kvalitet, men först aktuellt bestånd”.

Bakgrund, se LIBRIS-nytt, nr. 67

Principer för uppdateringsflöde, se   E-resurser, SFX och LIBRIS

Den inledande fasen kan beskrivas som en probleminventeringsfas, med sikte på att prova ut och etablera en rutin för maskinell uppdatering av LIBRIS. Målsättningen är att spegla bibliotekens aktuella e-resursbestånd. SFX (eller annan länkserver) används som källa.

Försöken utgår för närvarande från Karolinska institutets (KIB:s) e-resursbestånd, men rutinen beräknas successivt kunna utvidgas och testas på ytterligare bibliotek i början av 2009.

 Underhandsrapport

Internationellt samarbete om auktoritetsposter

Kungl. biblioteket har tillsammans med 21 andra nationalbibliotek inbjudits att medverka i samarbetsprojektet VIAF (Virtual International Authority File).

Projektet syftar till att skapa en gemensam databas och söktjänst där man länkar ihop nationalbibliotekens auktoritetsposter i första hand till hjälp för katalogisatörer och för dem som gör sökverktyg inom semantiska webben.

Detta kommer i förlängningen att ge bättre och säkrare träffar i kataloger och andra söktjänster på nätet. KB:s deltagande i VIAF-projektet inleds under 2009 med att KB kommer att leverera cirka 20 000 auktoritetsposter för testning i databasen.

Projektet drivs sedan flera år av Library of Congress och Deutsche Nationalbibliothek och sedan förra året också Bibliothèque nationale de France. Teknisk plattform finns hos OCLC (Online Computer Library Center). VIAF tar i ett första steg enbart upp personnamn men planer finns på att senare utöka projektet.

Från SAB till Dewey

Kungl. biblioteket övergår från det svenska klassifikationssystemet SAB till det internationellt spridda DDC (Dewey Decimal Classification). På så sätt kan klassificeringen av böcker rationaliseras. I dag har cirka 80 procent av de utländska böcker som forskningsbiblioteken köper in redan en Deweykod.

LIBRIS webbsök - nya funktioner

Söktjänsten utvecklas kontinuerligt. Lämna synpunkter och var med och bidra till utvecklingen via Tyck till och följ LIBRIS utvecklingsarbete i LIBRIS utvecklingsblogg.

Nya funktioner:

  • Länk till svenska ämnesord och begräsning på ämnesordssystem
  • OAIster (söktjänst för öppna arkiv) tillagt i "Sök vidare utanför LIBRIS"
  • API för referensformat
  •  LIBRIS snabbguide. Hur fungerar LIBRIS? Med hjälp av snabbguiden kommer du enkelt igång och kan börja använda söktjänsten.

Se Översikt - funktioner

Rätt bok eller rätt bibliotek

I rapporten Rätt bok eller rätt bibliotek? en förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten, utifrån slutanvändarens perspektiv, belyser Annette Johansson, AnnJo Konsulteri den nationella fjärrlåneverksamheten.

Syftet är att problematisera de nuvarande principerna för fjärrlån utifrån slutanvändarens perspektiv; var befinner sig slutanvändaren och varför resulterar hans eller hennes informationsbehov i ett fjärrlån?

Förstudien har initierats av Kungl. biblioteket och Kulturrådet.

Mer information: Gunilla Herdenberg (e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se)

Presentationer och publikationer

Vi samlar presentationer och publikationer av LIBRIS-enhetens medarbetare på ny sida.

Personalnytt

Anna Lundén är föräldraledig från  17 november och Anders Söderbäck tar över rollen som samordnare för BIBSAM och Samsök-konsortierna.

Innehåll i LIBRIS-nytt

Vad vill du läsa om? Mejla förslag och idéer till libris@kb.se.

 

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt