2013

2013-12-19

Libris XL och nya katalogiseringsverktyget

Librisbloggen: Uppdaterad information om Libris XL och nya katalogiseringsverktyget

2013-12-16

Nya Librisregistrerande bibliotek 2013

Många bibliotek börjar registrera sina samlingar i Libris. Dessa har tillkommit under 2013.

2013-12-09

KB tillgängliggör biblioteksstatistiken som öppna data

Librisbloggen: KB tillgängliggör biblioteksstatistik som öppna data

2013-12-08

Presentationer från konferensen Alla pratar UX

Librisbloggen: Presentationer från Alla pratar UX

2013-11-18

Ny release av Libris katalogisering (beta)

Vi presenterar nu en uppdaterad betaversion av Libris XL och nytt webbaserat katalogiseringsverktyg. Arbetsflöde och katalogiseringsgränssnitt för ämnesord och auktoriteter h...

2013-11-11

Ny version av Libris fjärrlån testas

Det gamla och nya fjärrlånet ska fungera parallellt en tid och vi har valt att testa systemet året ut med hjälp av de bibliotek som använder Saga-systemet idag. Efter denna t...

2013-11-05

Uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker

KB har av Regeringen fått i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker.  KB rekryterar nu en samordnare för uppdraget. KB avser att utföra uppdr...

2013-10-25

Experiment i KB:s mikrofilmsläsesal

Effekterna av den här metoden känns överväldigande. På endast fem dagar har vi itererat och förfinat vår idé/hypotes och tagit fram en digital prototyp, eller en så kallad ba...

2013-10-22

Prenumerera på e-postlistan Libris för folkbiblioteken

Nu lanserar vi e-postlistan Libris för folkbiblioteken, Libfolk. Listan är till för alla som vill diskutera, informera eller utbyta erfarenheter om Libris för folkbiblioteken.

2013-10-16

Experiment - visningsgränssnitt för digitala dagstidningar

Vi kommer arbeta med att ta fram en minimal viable product (MVP) i anslutning till KB:s mikrofilmsläsesal. En MVP är den första versionen av en produkt som gör det möjligt at...

2013-10-16

Beta av Libris fjärrlån

I slutet av oktober kommer en betaversion av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar att driftsättas.

2013-10-11

Ny betarelease av Libris katalogisering

Vi lanserar nu en ny betaversion av Libris XL och nytt webbaserat katalogiseringsverktyg.

2013-10-10

Alice Munro i Libris

Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas Alice Munro "den samtida novellkonstens mästare" (Svenska Akademien).

2013-09-13

Vidareutveckling av SwePub

Som en följd av nytt uppdrag genomförs ett tidsbegränsat projekt av KB.

2013-09-11

Vidareutveckling av Libris fjärrlån

Vidareutveckling av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar med anledning av Saga-systemets nedläggning.

2013-09-09

Träffa oss på Bok- och Biblioteksmässan

Välkomna till våra seminarier Dewey - kan bibliotek i 138 länder ha fel? , Libris XL - framtidens katalog och Metadata för dummies. Vi finns i monter E 01:22. Träffa oss på ...

2013-09-06

Formatuppdatering (Voyager & Formathandboken)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 15-16 (Sepember 2012 resp. April 2013), bland annat med format...

2013-09-06

KB på bokmässan

Seminarier och eftersnack i montern.

2013-09-03

Publit ny medieleverantör i Libris förvärvsrutin

Publit är nu en av de medieleverantörer som erbjuder katalogposter (bibliografiska poster och beståndsposter) via Libris förvärvsrutin.

2013-09-03

Nya registrerande bibliotek

Många bibliotek börjar registrera sina samlingar i Libris. Vi välkomnar fler! Dessa har tillkommit hittills under 2013.

2013-08-22

Söktips i Metaproxy

Får du för många eller för få träffar när du söker i Metaproxy?  Librisbloggen: Söktips i Metaproxy.

2013-08-20

Två Libriskurser!

Välkomna att anmäla er!

2013-08-16

Välkomna att anmäla er till "Alla pratar UX"!

Nu kan du anmäla dig till konferensen 28 november Alla pratar UX!

2013-08-14

Ett RÅ:are Sverige

Nu har registreringen för höstens RDA-konferens öppnat!

2013-08-14

Planerat driftavbrott

Lördagen den 17/8 kl 15.00 - 18/8 kl 23:59 samt lördagen den 24/8 kl 15.00 - 25/8 kl 23:59 är driftstopp inplanerade till följd av installation av el och kyla i KB:s datorhal...

2013-08-14

Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen

Kungl. biblioteket arrangerar den 15-17 oktober 2013 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.

2013-08-08

Infografik till programförklaring

Programförklaringen för Librissystemen och Librissamarbetet finns nu i en illustrerad version.

2013-07-03

Alla pratar UX

Boka in 28 november för den första UX-konferensen som är arrangerad av svenska bibliotek, men som riktar sig till alla intresserade.

2013-07-01

Inbjudan till workshop kring vidareutveckling av SwePub

KB har fått i uppdrag från regeringen att i samverkan med Vetenskapsrådet vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetsäkra bibliometriska analyser.

2013-06-28

Libris och Riksantikvarieämbetet hackar data

Gemensam hackathon om länkad data.

2013-06-26

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris publicerad.

2013-06-26

Uppdaterad information om Metaproxy

Uppdaterad information om Metaproxy i Librisbloggen.

2013-06-24

Boka "Alla pratar UX"!

Alla pratar UX – konferens 28 november om användarvärde, engagemang och digital arbetsmiljö.

2013-06-17

Triple bypass - ny teknisk infrastruktur skapar fler möjligheter

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur.

2013-06-12

Utlysning projektbidrag 2014

Vi välkomnar ansökningar om bidrag till utvecklingsprojekt som stödjer fri data, sömlös övergång och delaktighet, och har koppling till aktuell utveckling på Libris.

2013-06-10

Uppgraderade deldatabaser i Metaproxy

Vi har tidigare bloggat om ny konfiguration för Metaproxy och den nya uppsättningen för enskilda databaser. Nu är även deldatabaserna Allsök och Metasök omarbetade och vi lan...

2013-06-04

”SFX-poster” – nu med författar- och årtalsuppgift

De knapphändiga e-boksposter som genereras från SFX håller nu på att uppgraderas med uppgift om författare och utgivningsår.

2013-05-27

Vidareutveckling av Libris fjärrlån

Karolinska institutets bibliotek planerar att lägga ned Saga-systemet i januari 2014. För att tillmötesgå vissa behov som uppstår i och med nedläggningen kommer Libris att fö...

2013-05-14

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Se Librisbloggen, Delrapport maj 2013 - Sammanfattning.

2013-05-13

Libris användargrupp katalogisering

Nu startar Libris användargrupp katalogisering som ska behandla gemensamma katalogfrågor för Libriskollektivet. Se Libris användargrupp katalogisering

2013-04-19

Ny konfiguration för Metaproxy

Libris använder Indexdatas programvara Metaproxy. Redan i ett tidigt skede av samarbetet kunde Libris erbjuda en mängd databaser från hela världen. Vi har nu uppdaterat antal...

2013-04-15

Libris användargrupp katalogisering

Öppen intresseanmälan att delta i Libris användargrupp katalogisering.

2013-04-08

Libris katalogisering – betaversion av nytt katalogiseringsverktyg

Vi lanserar nu en betaversion av Libris nya webbaserade katalogiseringsverktyg.

2013-03-22

Grafisk design för katalogiseringsverktyget

Läs om hur vi tar fram grafisk design för nya katalogiseringsverktyget.

2013-03-15

Bibliotek.se släcks ned

Den 1 november 2013 släcks bibliotek. se ned. Beslutet har tagits gemensamt av KB och BTJ Sverige AB.

2013-03-01

Libris för folkbiblioteken

Nationell katalog innebär en katalog med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek och sökbar för alla.

2013-02-28

Nya rekommendationer för fjärrlån

Nu finns nya rekommendationer för bibliotekens nationella fjärrlånesamverkan.

2013-02-27

Grundkurs i Libriskatalogisering

Välkomna att anmäla er! Kurs 22-24 april.

2013-02-26

Samlad ingång/öppen data

Fri data, sömlös övergång och delaktighet – viktiga värden för framtida tjänster.

2013-02-19

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från gruppens möte 7 februari.

2013-02-14

MTM/TPB och Libris. Inte bara talböcker ...

Libris har kompletterats med katalogposter för fler medietyper från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), f. d. TPB.

2013-02-12

Arbetsgrupp för Dewey

Dewey är inte längre ett projekt och hanteras nu av Svenska Deweyredaktionen med placering på Librisavdelningen på KB. Se Deweybloggen om Arbetsgrupp för Dewey

2013-02-05

Libris roadmap februari 2013

Gemensam infrastruktur för fri information.

2013-01-21

Utbildning - Libris nya katalogiseringsverktyg

Läs om hur vi planerar utbildning i Libris nya katalogiseringsverktyg.