2012-04-10

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från möte 28 mars 2012, Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur.

Läs blogginlägg om styrgruppsmöte

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se