2012-05-07

Statusrapport om Libris länkserver

En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdraget att certifiera länkserver och knowledgebase (KB).

Läs statusrapport om länkservern i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se