2012-01-09

Översyn av konverteringstabell SAB-Dewey klar

En viktig del av Deweyprojektet har varit översynen av konverteringstabellen mellan SAB och Dewey.

De befintliga mappningarna mellan systemen har kontrollerats, felaktiga mappningar har tagits bort och konverteringstabellen har utökats med fler mappningar.

Läs om översynen av konverteringstabellen i Deweybloggen.

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se