2012-02-17

MetaLib avslutas

MetaLib är en samsökningstjänst som varit i drift sedan 2006 inom KB:s regi. Det slutgiltiga beslutet har nu tagits om att avsluta ett av de större initiativen inom den svenska e-resursutvecklingen hittills.

Läs mer i Librisbloggen: MetaLib avslutas

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se