2011-11-22

Policy för driftavbrott

Policy för driftavbrott klar och gäller från och med 1 december 2011.

Librisenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla infrastrukturen så att antalet driftavbrott kan minimeras. Ibland kan det dock vara nödvändigt med driftavbrott av olika anledningar (t.ex. uppgraderingar av system eller migration av programvara eller hårdvara).

Vid längre planerade driftavbrott ska Libris informera biblioteken minst en månad i förväg. Informationen går ut via Libris sändlistor och finns på Libris informationssidor och i Librisbloggen.

Undantaget blir Libris servicetid: första tisdagen varje månad efter kl 18.00. Avbrott på denna tid annonseras minst en vecka i förväg genom Libris sändlistor.

Avbrott kl 01.00-05.00 behöver inte annonseras i förväg.

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se