2011-11-18

Nationell länkserver

Nationell länkserver, databrunn och teknisk infrastruktur. Diskussion på expertgruppsmöte för Libris nationella system.

Om nationell länkserver i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se