2011-04-11

LIBRIS Förvärvsrutin

Vilka leverantörer är med ...?

AdLibris, Boktjänst, BTJ och Dawson Books är de leverantörer som för närvarande erbjuder katalogposter via LIBRIS Förvärvsrutin vid köp av en bok eller annat medium. Tester pågår även med FörlagEtt.
Läs om LIBRIS Förvärvsrutin i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se