2011-09-20

Inför upphandling av länkserver - en konsekvensanalys

Rapporten är nu publicerad.

Nationell samverkan gav arbetsgruppen (Eva Sejmyr, LiUB, Katarina Standar, UUB, Cecilia Heyman, SUB, Marja Haapalainen och Anna Lundén, KB) i uppdrag att göra en konsekvensanalys baserad på KB:s upphandlingsalternativ och att undersöka behovet av fortsatt nationell samordning av länkserver.

 Inför upphandling av länkserver - en konsekvensanalys

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se