2011-02-16

SAB-/DDK-genereringen i reguljär drift från och med 21 februari

SAB- och DDK-(Dewey-)koder bedöms nu kunna genereras maskinellt till en kvalitet motsvarande konverteringstabellen. Nuvarande testperiod kommer därmed att övergå i reguljär drift från och med den 21 februari.

De maskingenererade koderna finns – och är sökbara – i LIBRIS webbsök. Koder genereras åt båda hållen, både för att erbjuda mer enhetliga sökmöjligheter och för att underlätta för de bibliotek som inte använder DDK. Vi räknar med att kunna ladda om hela LIBRIS med nya, fräscha, maskingenererade SAB- och DDK-koder inom de närmaste veckorna.

Bibliotek med batchöverföring kan själva välja att få med maskingenererade SAB- och/eller DDK-koder i sina löpande uttag genom att ange detta i det administrativa gränssnittet för bacthcexport.

De nya parametrarna för maskingenererade SAB-/DDK-koder läggs också till i en ny version av LibrisXp (post-för-post-överföring), som  kommer att vara tillgänglig för nedladdning i slutet av februari. Separat meddelande kommer när den nya versionen är klar.

För de bibliotek som önskar ladda om hela sin lokala databas med maskingenererade koder gäller följande:

  • Bibliotek med batchöverföring kan själva beställa fullständiga uttag via det administrativa gränssnittet. Själva uttaget görs normalt efterföljande helg.
  • Övriga bibliotek kan vända sig till LIBRIS Kundservice  (här kan det bli aktuellt att sätta upp en kölista).

Än en gång om mappningslogik med mera

Maskingenererade klassifikationsfält känns igen på att de innehåller ett delfält ”#2 (machine generated).

Exempel:
082 04 #a 839.71 #2 22 (machine generated)
083 0_ #a 940.54 #2 22 (machine generated
084 __ #a Pu #2 kssb/8 (machine generated)

Mappningen baseras på konverteringstabellen mellan SAB och DDK. SAB-koder genereras endast på de bibliografiska poster som saknar sådan. Motsvarande gäller för generering till DDK, dvs endast poster som saknar DDK-klassifikation. Grundförutsättningen är givetvis att posten innehåller en SAB- eller DDK-kod att mappa från. Mappningen görs endast vid postexport. De maskingenererade koderna kommer alltså inte att synas i Voyager.

Logiken för hur koderna genereras överensstämmer numer ganska nära med den ursprungligen redovisade, om än i en något uppstramad form:

  • Mappning görs från max. tre ursprungskoder per bibliografisk post. Den andra (och tredje) maskingenererade DDK-koden placeras då i fält 083 (sekundär DDK-klassifikation).
  • Om konverteringstabellen saknar motsvarighet till den fullständiga klassifikationen plockas sista tecknet bort, antingen till dess att en motsvarighet hittats eller till dess det inte finns något kvar att mappa mot.
  • Som ursprungskoder räknas dels 082#a (DDK), dels 084#a med kod ”kssb” i delfält #2 (SAB), i båda fallen oberoende av eventuell upplagebeteckning.

 

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se