2010-12-01

SAB blir Dewey blir SAB … i postexport

KB och flera andra LIBRIS-bibliotek går över till klassifikationssystemet Dewey (DDK) den 1 januari 2011. För att underlätta denna övergång kommer Deweykoder maskinellt att genereras på de bibliografiska poster som endast har SAB-kod.

För att göra klassifikationssökning mer sömlös, och stödja de bibliotek som inte byter system, kommer dessutom SAB-koder att genereras på de bibliografiska poster som endast har Deweykod.

Koderna genereras vid postexport från Voyager till LIBRIS webbsök och till de bibliotek som så önskar. Det senare gäller de bibliotek som tar över sina poster via batchexport och/eller programvaran LibrisXp. Vid export som baseras på LIBRIS webbsök (t.ex. z39.50) kommer de maskingenererade koderna automatiskt med.

Konverteringstabellen mellan SAB och Dewey används som underlag och de maskingenererade koderna kommer att märkas upp med texten ”machine-generated” i delfält #2.

Exempel:
084 __ #a Ab.05 #2 kssb/8  -->  082 04 #a 027.4 #2 22 (machine-generated)
082 04 #a 027.4 #2 22  -->  084 __ #a Ab.05 #2 kssb/8 (machine-generated)

Tidplan

Programmeringsarbetet påbörjas under december, med inplanerad tid för funktionstester andra halvan av januari. Planen är att rutinen sätts i löpande drift den 1 februari 2011.

I samband med driftsättning kommer hela LIBRIS webbsök att laddas om med de maskingenererade koderna. Därefter genereras koder löpande (varje natt) i nya och ändrade bibliografiska poster. Koderna läggs också löpande på i nya och ändrade poster vid batchöverföring till de bibliotek som så önskar.

Några ord om mappningslogiken

För den intresserade redovisas här några övergripande principer för mappningslogiken, men det kan förstås bli en del förändringar under arbetets gång:

• Endast en kod genereras per bibliografisk post och SAB-/Deweykod. Om det finns flera motsvarigheter väljs den som bäst speglar ursprungskodens innebörd utifrån den kodning som finns i konverteringstabellen mellan SAB och Dewey.
• Om det finns flera ursprungskoder tas enbart de tre första med – den första maskingenererade Deweykoden placeras då i fält 082 och de övriga i 083 (sekundär DDK-klassifikation).
• Maskingenererade Deweykoder sätts generellt till 22. upplagan (#2 22, eventuellt med ett språktillägg #2 22/swe) och maskingenererade SAB-koder till 8. upplagan (#2 kssb/8).
• Mappning utesluts för SAB-koder enligt 5. upplagan och tidigare. Mappning utesluts även för SAB-koder som saknar upplageuppgift.
• Mappning utesluts givetvis också för de bibliografiska poster som saknar såväl SAB- som Deweykod.

Tänk också på att det kan bli aktuellt med justeringar även efter driftsättning. De bibliotek som eventuellt planerar att få med de maskingenererade koderna i hela sin lokala katalog (fullständigt uttag) bör först kontrollera rutinens status och stabilitet med LIBRIS Kundservice.

Vad händer i Voyager?

Det kommer inte att finnas några maskingenererade koder i Voyager, de läggs endast på vid postexport. Det gör ingen skillnad i sökbarhet och funktionalitet, men man vinner flexibilitet, det kan till exempel visa sig bli nödvändigt med successiva korrigeringar av mappningslogiken. Rutinen blir också mera lätthanterlig ur tekniskt-administrativ synpunkt – man undviker till exempel resurskrävande mängdändringar i Voyagers originalposter.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se