2010-06-28

Relaterade titlar i LIBRIS

Nu finns en betaversion av “Relaterade titlar” på plats.

Med LIBRIS nya tipsfunktion får du rekommendationer baserat på poster som ofta söks fram tillsammans. Finns det rekommendationer kopplade till en post får man upp dessa som en träfflista till höger i fullposten. Se LIBRIS utvecklingsblogg.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se