2010-05-05

Nationell databrunn - slutrapport

Under våren 2010 har en förstudie pågått som har undersökt vilka möjligheter det finns att centralt samla in metadata för licensierat material.

Slutrapporten tar upp tekniska aspekter som är viktiga att lyfta fram, och också vilka krav som ställs på det faktiska metadatat liksom rättigheterna till det. Studien är avgränsad till att undersöka huruvida en databrunn kan byggas upp i anslutning till LIBRIS-systemen.

 Nationell databrunn - möjligheter, utmaningar och behov. Slutrapport.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se