2010-05-10

LIBRIS som lokal OPAC

Rapporten LIBRIS som lokal OPAC klar.

Projektet har syftat till att undersöka möjligheter och förväntningar samt kartlägga problem med att använda LIBRIS som OPAC och har drivits inom ramen för Kungliga bibliotekets projektbidrag. Rapporten är en kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller.

Om projektet LIBRIS som lokal OPAC, slutrapport och bilaga

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se