2010-02-08

Förvärvsrutin

LIBRIS har utvecklat en generell förvärvsrutin för bokleverantörer.

Bokleverantörer som ansluter sig kan med hjälp av denna rutin och LIBRIS öppna data erbjuda bibliotek automatisk hantering av metadata i samband med köp av böcker eller andra medier. Rutinen är en vidareutveckling av den modell som för närvarande tillämpas vid bokförvärv från Dawson. Se Förvärvsrutin


 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se