2009-04-20

Ny version av LIBRIS låntagarbeställningar

En ny version av tjänsten Låntagarbeställningar togs i bruk den 17 april. Förändringarna är i första hand av teknisk natur och innebär en modernisering av rutinen.

Beställningsformuläret för användaren har blivit smidigare och enklare att använda. Administrationen av inkomna låntagarbeställningar fungerar som förut.