2009-02-04

Artikel i Nodalities Magazine

Läs artikel om LIBRIS Linked Library Data i Nodalities, the Magazine of the Semantic Web.

LIBRIS - Linked Library Data. Artikel av Martin Malmsten och Anders Söderbäck i Nodalities Magazine, November/December 2008.