Auktoritetsarbete på KB

Kontakta KB på auktoritetsgruppen@kb.se för alla frågor som rör auktoritetsarbete samt påpekanden om fel och behov av städningsinsatser.

Senast uppdaterad: 2016-03-04
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se