Auktoritetsarbete

Riktlinjerna för auktoritetsarbete har arbetats fram vid Kungl. biblioteket. De används av biblioteken inom LIBRIS samkatalog men kan också användas av andra bibliotek, ABM-institutioner och andra aktörer i Sverige som arbetar med auktoritetsarbete eller kontrollerade sökingångar.

Riktlinjerna bygger på de internationella standarder för auktoritetsarbete som utarbetats av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). För arbetet med de svenska auktoritetsposterna har vi också stor hjälp av Library of Congress Authorities, som funnits fritt tillgängliga på nätet sedan 2001. 

För utformning av namnformer följs i regel KRS och Anglo-American Cataloging Rules (AACR2). Särskilda riktlinjer finns för personnamn, institutionsnamn och uniforma titlar.

För auktoritetsarbetet för ämnesord se Svenska ämnesord. 

Under våren 2012 utformades nya riktlinjer för KB:s löpande arbete med auktorisering av namnformer för personer och institutioner. Riktlinjerna finns också sammanfattade i en lathund.  

Auktoritetsposterna från LIBRIS är fritt tillgängliga som öppen data.

 

Senast uppdaterad: 2015-03-23
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

Nationalitetskoder i fält 043 

LC Authorities

NACO

VIAF 

Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete på KB, reviderad

Lathund för löpande auktoritetsarbete på KB, reviderad

Frågor till KB:s auktoritetsgrupp: auktoritetsgruppen@kb.se