Tesaurus för grafiskt material (TGM)

Form- och genretermer för indexering av grafiskt material

Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller en termlista över genre- och formord som kan användas för att indexera bilder, kartor och efemärt tryck. Den innehåller cirka 650 termer och är en översättning av Thesaurus for Graphic Materials II, som är utarbetad av Library of Congress Print and Photographs Division. Listan omfattar bl.a. termer som betecknar etablerade genrer. Andra termer betecknar framställningsprocesser och tekniker eller användningar och syfte som till exempel affischer, vykort, rotogravyrer och daguerreotyper eller produktionsstadier som skisser och provtryck.

När man använder sig av TGM i Libris länkas termerna inom egenskapen Genre/form. Listkoden är gmgpc//swe.

Genre/form Ambrotyper gmgpc//swe
Genre/form Program gmgpc//swe
Genre/form Fantasikartor gmgpc//swe
Genre/form Historiska kartor gmgpc//swe

Termer

Termerna är baserade på de samlingar som finns i Library of Congress och är i första hand lämpliga för den typ av bildsamlingar som finns vid bibliotek och  arkiv.

Tesaurus för grafiskt material är en hierarkiskt ordnad lista där de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. Det finns definitioner för cirka 90 procent av termerna.

Listan

Listan är till viss del anpassad till svenska förhållanden. Det finns till exempel termer som inte har någon motsvarighet i den amerikanska tesaurusen, men som behövs för att beskriva bildmaterial i svenska samlingar. Löpsedlar och Beredskapsaffischer är exempel på sådana svenska termer. Ett fåtal av de amerikanska termerna är inte översatta eftersom det har varit oklart vad de betecknar. Vid behov kan de tas med i listan.

Library of Congress introduktion till TGM II innehåller information om syntaxen och konstruktion av termerna. Där finns också anvisningar om hur de ska användas för indexering. Introduktionen finns på svenska under rubriken Riktlinjer TGM.

Underhåll

Underhållet av TGM sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket tillsammans med materialexperter på biblioteket.

Nya termer

Alla som använder termerna i TGM kan föreslå nya termer till redaktionen. Skicka in förslagen via formuläret Nytt ämnesord som finns på Svenska ämnesords webbsidor.

Senast uppdaterad: 2019-12-13
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 TGM II, fullständig alfabetisk lista

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.