2009-03-17

Uniforma titlar

Ny, förenklad, tillämpning

En publikation får uniform titel på den nivå i strukturen som den är utgiven. Ges en hel romansvit ut som en helhet görs uniform titel på romansvitens titel (under förutsättning att sviten har en titel). Utkommer enbart en del ur romansviten görs uniform titel på denna. Skulle enbart ett kapitel utkomma separat görs uniform titel på detta kapitels titel.

Hierarkiska korshänvisningar upp och ner i hierarkier görs inte.
Om en originaltitel eller original deltitel inte enkelt kan beläggas görs inte uniform titel.

Vid utgåva av en del som ingår i en större enhet görs i den bibliografiska posten en anmärkning i fält 500 om vilken större enhet som den mindre enheten ingår i. Denna anmärkning kan också göras i auktoritetspostens fält 678. Likaså kan man i den större enhetens auktoritetspost göra en redogörelse för vilka delar som ingår i den större delen i fält 678. Denna bibliografiska anmärkning görs bara om sambandet mellan delar och helhet lätt kan beläggas.

Om en samlingsutgåva utkommer med flera delar, men ej hela verket, görs uniform titel på helhetens titel följt av Urval enligt vanliga regler. Auktoritetspost görs ej.

Läs mer och se exempel under fält 130 och 240 under Katalogisering samt under Uniforma titlar på sidorna om Auktoritetsarbete.

2009-03-16