2010-12-29

Dewey decimalklassifikation

Tillämpningsanvisningar om Dewey decimalklassifikation (DDK) finns utlagda.

Se under Klassifikation i vänstermarginalen.

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se