2009-06-11

Textkritisk utgåva

Gör anmärkning om att en utgåva är textkritisk om detta inte framgår av den bibliografiska beskrivningen på annat sätt, till exempel i undertiteln.

Se fält 500