2011-03-16

Tabell 2 i Svenska WebDewey

Nu är tabell 2 utbyggd med mer specifika koder för Sverige i Svenska WebDewey.


Indelningen följer aktuella län och kommuner. Landskap, nationalparker, samt vissa öar och andra områden som kan vara svåra att placera in i strukturen nämns i anmärkningar. Indelningen av Sverige presenteras i det virtuella Deweyrummet 29 mars, se http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Kontakta-oss-/

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se