2010-12-29

Svenska WebDewey lanseras 17 januari

Den 17 januari blir den svenska översättningen av DDK tillgänglig som en webbtjänst, kallad WebDewey. Abonnemang krävs, dock utan kostnad för det enskilda biblioteket.

Översättning

Översättningen är en s.k. blandad översättning där vissa delar är översatta till svenska och resten kvarstår på engelska. I valet av vad som ska översättas följer vi SAB:s nivå genom att de Deweyklasser som har mappats till SAB-klasser i konverteringstabellen översätts. Vi översätter också alla klasser ur den förkortade utgåvan av DDK, och alla överordnade klasser till översatta klasser. Efter hand kan mer komma att översättas.

Översättningsarbetet pågår och kommer att fortsätta även under 2011. De huvudklasser och avdelningar som är översatta och godkända vid lansering är:

 • 000 Datavetenskap, information, allmänna verk
 • 100 Filosofi & psykologi
 • 200 Religion
 • 300 Samhällsvetenskaper (utom 380 Handel, kommunikationer & transport)
 • 400 Språk
 • 570 Biovetenskaper; biologi
 • 580 Växter
 • 640 Hem & familj
 • 650 Företagsledning och administration
 • 700 Konst & fritid, 800 Litteratur
 • 900 Historia, 910 Geografi & resor
 • 920  Biografi & geneaologi
 • 930 Forntida världens historia (före ca 499)
 • 940 Europas historia.

Index

För klasser som översatts till svenska har indextermerna översatts, men även de engelska indexetermerna visas och är sökbara. För klasser på engelska är termerna i indexet på engelska. Det kommer att gå att välja att söka bara på svenska indextermer, bara på engelska indextermer, samt i ett blandat index med både svenska och engelska termer.

Svenska ämnesord

Arbete pågår med att mappa ämnesord, personnamn och institutionsnamn till DDK. Dessa ämnesord och namn visas och är sökbara i WebDewey. Det går också att söka em i Auktoritetsdatabasen och där se deweykoden.

 

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se