2010-08-11

LIBRIS Formathandbok

Formathandboken har kompletterats med bland annat uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 11.

Texten har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 11 (February 2010), som bland annat innehåller ytterligare anpassningar till RDA (Resource Description and Access), t.ex.
* nya fält för verk- och uttrycksattribut (380-384) i Bibliografiska formatet och Auktoritetsformatet
* nya formkoder (bib 008/23) för onlineresurs (”o”) respektive direkt elektronisk åtkomst (”q”)

Dessutom har bland annat
* vissa svenska benämningar och definitioner närmare anpassats till texten i MARC21 Full Bibliographic, Authority and Holdings Formats, tills vidare främst i fält 008 för fortlöpande resurser (frekvens (008/18), regelbundenhet (008/19) och typ (008/21)),
* formathandbokens sida om funktions- och relationskoder kompletterats med fullständiga kodlistor (pdf, högermenyn), sorterade efter kod respektive svensk benämning, och ett kodurval för bilder lagts till i vänstermenyn, samt
* vissa LIBRIS-definierade beståndsfält med mera lagts till

En sammanfattning över de två senaste uppdateringarna (februari resp. augusti 2010) finns på sidan Formatuppdateringar.

Se även LCs sammanfattning av RDA-anpassningar, RDA in MARC (May 2010).

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se