2009-09-01

LIBRIS Formathandbok

nu i Verktygslådan

Från och med 1 september är LIBRIS Formathandbok en integrerad del av Katalogisatörens verktygslåda.

Formathandbokens struktur är i princip oförändrad, men form och layout har anpassats. I samband med detta har också nödvändiga korrigeringar och uppdateringar av innehållet gjorts, påträffade korrekturfel med mera rättats och korslänkar mellan formathandboken/verktygslådan och LIBRIS webb lagts in.

Sidan "LIBRIS-anvisningar" försvinner i och med detta från Verktygslådan eftersom innehållet återfinns i Formathandboken.