2011-10-31

Genreämnesord

Ämnesord för genrer för ljud, bild, databaser etc. finns nu publicerade som en separat lista.

Se Svenska ämnesord - Genrer/Form i vänstermenyn.

Innehållsansvar: Ingrid Berg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se